Hướng dẫn chèn mã Google Analytics

Bước 1: Tạo tài khoản Google Analytics

Bạn đăng nhập hay tạo mới tài khoản Google Analytics tại đây.

Bước 2: Lấy mã code Google Analytics

Vào setting Google Analytics
Vào Admin Setting trong Google Analytics
Copy mã Tracking ID
Copy mã Tracking ID và đặt tên Website của bạn ở “Property Name” và thêm địa chỉ Website của bạn vào “Default URL”

Chú ý: Bạn cần đặt tên Property Name chính xác để chuẩn bị cho bước 3.

Bước 3: Chèn mã Google Analytics vào website

Cài Plugin Google Analytics Dashboard for WP by ExactMetrics (formerly GADWP)

cài plugin Google Analytics
Cài plugin Google Analytics
Cấp quyền cho plugin
Cấp quyền cho plugin truy cập tài khoản Google Analytics của bạn
Lấy mã token của tài khoản Google
Lấy mã token của tài khoản Google
Copy mã token
Copy mã token
Paste mã token
Paste mã token
Cài đặt xong Google Analytics
Cài đặt xong sẽ có hình như vầy