Untitled-27 Back to Project

CÀI ĐẶT Untitled-27

SEO và Google Untitled-27

Viết Bài Untitled-27

Email Marketing Untitled-27

Mẹo Hay Untitled-27

Cài đặt chứng chỉ SSL

Đa phần shared host sẽ TỰ ĐỘNG phát hành SSL cho bạn khi bạn cài WordPress

kiểm tra SSL
Vào Cpanel để cài đặt SSL (https)
SSL cai dat
Nếu chưa tự động cài đặt chứng chỉ SSL bạn có thể vào đây để kiểm tra