Cài đặt mã nguồn WordPress

Cài đặt và tạo website bằng WordPress

Sau khi bạn đã mua tên miền và host. Bạn cần làm những việc tiếp theo như sau

Thêm tên miền vào Cpanel

Bạn cần khai báo tên miền của bạn trong Cpanel và làm theo hướng dẫn bên dưới.

thêm tên miền
Bấm vào “Addon Domain” để thêm tên miền
thêm tên miền ở Namesilo
Nhập tên miền bạn mua ở Namesilo vào
hoàn thành thêm tên miền
Bấm nút “Add Domain” để hoàn tất

Dùng Softaculous App Installer để cài đặt mã nguồn WordPress

Cài đặt WordPress lần lượt theo chỉ dẫn như hình.

cài đặt WordPress bằng Softaculous
cài đặt WordPress bằng Softaculous
cài đặt WordPress
Bấm vào nút “Install Now” để bắt đầu cài đặt
cấu hình WordPress
Cấu hình “https” và chọn tên miền vừa thêm vào của bạn
Cấu hình WordPress bước 2
Đặt user và password của bạn. Chọn ngôn ngữ mã nguồn WordPress

Lưu ý: Bạn có thể chọn ngôn ngữ Vietnamese và dùng tiếng Anh cho sử dụng backend . Tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ở bài sau.

Chọn theme cài đặt
Chọn theme và hoàn tất việc cài đặt WordPress

Bạn hãy chờ quá trình cài đặt hoàn tất khoản 1 phút.