Hướng dẫn cài đặt Yoast SEO căn bản

Cài đặt Yoast SEO plugin

Vào Plugin > Add New > Tìm kiếm “Yoast SEO” > Install > Active

Cài đặt Yoast SEO plugin
Cài đặt Yoast SEO plugin

Cấu hình cho Yoast SEO plugin

1. Search Appearance

general

Content type

taxonomies

archive

2. Search Console

search console
Nhận mã ủy quyền tài khoản Google của bạn
Mã ủy quyền Google
Dán mã ủy quyền của Google vào ô trống
chon profile google search console
Chọn profile là tên miền website của bạn > Save Profile

3. Social

Khai bao facebook page
Khai báo URL Facebook và các tài khoản mạng xã hội khác của bạn
thiet lap website hien thi tren facebook nhu the nao
Cài đặt website của bạn sẽ hiển thị như thế nào trên Facebook

Các mạng xã hội khác như Twitter, Pinterest hay Google+ cũng thiết lập tương tự (Nếu có)