Cách chèn ảnh vào bài viết

Chèn ảnh vào bài viết có 4 công dụng chính:

  1. Giúp người đọc hiểu rõ hơn cái mà bạn trình bày
  2. Giúp người đọc nghỉ mắt khi đọc bài viết của bạn
  3. Giúp tối ưu SEO
  4. Trang trí bài viết

Cách chèn ảnh đơn – Image

Có 3 cách để chèn ảnh vào bài viết

  1. Chèn ảnh bằng cách upload lên hosting và chèn vào bài viết
  2. Chèn ảnh bằng cách nhúng URL ảnh bên ngoài <embed>
  3. Chèn ảnh bằng cách tạo mã nhúng HTML <img>

Ở cấp độ cơ bản, bạn chỉ cần biết cách chèn ảnh truyền thống bằng cách upload lên hosting và chèn vào bài viết

chèn ảnh đơn
Soạn thảo bằng Gutenberg
Chọn upload ảnh mới
Bấm vào nút “Upload” và chọn ảnh của bạn trên máy tính để upload
Điền Alt Text
Điền Alt Text để tối ưu SEO
Định dạng ảnh
Định dạng canh giữa và điền diễn giải Caption cho ảnh nếu cần

Cách chèn thư viện ảnh – Gallery

Khi nào thì nên chèn thư viện ảnh?

Khi bạn muốn úp nhiều ảnh nhỏ như screenshot một bộ phim hay album hình chụp bạn sẽ dùng tới Gallery. Có thể là blogger du lịch, chụp ảnh hay tin tức.

Tương tự như chèn ảnh đơn thay vì chọn block Image bạn sẽ chọn Gallery để chèn nhiều ảnh vào bài viết.

Tuy nhiên cách chèn này khá cơ bản và không thu hút ngoại trừ bạn có các plugin bổ trợ để trang trí thư viện trở nên đẹp hơn.