Untitled-27 Back to Project

CÀI ĐẶT Untitled-27

SEO và Google Untitled-27

Viết Bài Untitled-27

Email Marketing Untitled-27

Mẹo Hay Untitled-27

Hướng dẫn chèn Video vào bài viết

Có 2 cách cơ bản để chèn Video vào bài viết

Chèn Video bằng hosting của bạn

Chèn Video Block
Block Video của Gutenberg
Upload videos lên host
Upload videos lên host của bạn như cách upload hình

Chú ý: File video nên định dạng mp4

Chèn Video bằng Youtube (hay các nền tảng Video khác)

Copy link Youtube
Copy link Youtube
Chọn URL
Chọn Insert from URL
Dán đường dẫn
Dán đường dẫn đã copy Youtube vào