Untitled-27 Back to Project

CÀI ĐẶT Untitled-27

SEO và Google Untitled-27

Viết Bài Untitled-27

Email Marketing Untitled-27

Mẹo Hay Untitled-27

Hướng dẫn đăng ký Google Keyword Planner

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google

Bạn cần tài khoản Google để đăng nhập Google Ads tại đây

Bước 2: Đăng ký tài khoản Google Ads

Bỏ qua Welcome
Bỏ qua màn hình Welcome của Google
Điền thông tin Google Ads
Điền thông tin của bạn cho Google Ads

Bước 3: Mở chạy Google Keyword Planner

Chọn google keyword planner
Mở tab Tool và chọn Google Keyword Planner
Chọn Tìm kiếm Keyword
Chọn “Tìm kiếm Keyword”
Nhập từ khoá tìm kiếm
Nhập từ khoá bạn muốn tìm kiếm
Kết quả tìm kiếm
Kết quả từ khoá hiển thị