Hướng dẫn Google Tag Manager

Bước 1: Tạo tài khoản Google Tag Manager

Vào đây để đăng nhập Google Tag Manager (Cần tài khoản Google)

Sau khi đăng nhập Bấm nút “Tạo tài khoản”

Tạo tài khoản Google Tag Manager
Tạo tài khoản Google Tag Manager
Điền thông tin tài khoản khởi tạo
Điền thông tin tài khoản để khởi tạo
Đồng ý điều khoản để khởi tạo
Đồng ý điều khoản để khởi tạo
Mã Javascript để chèn thủ công vào website
Mã Javascript để chèn thủ công vào website. Bạn có thể bỏ qua vì bạn sẽ nhúng Google Tag Manager bằng plugin.

Bước 2: Nhúng Google Tag Manager vào website

Bạn có thể chèn thủ công nhưng phức tạp hơn. Vì vậy, tôi hướng dẫn bạn chèn bằng Plugin Google Analytics Dashboard for WP (GADWP)

Copy mã ID của Google Tag Manager
Copy mã ID của Google Tag Manager
Cài đặt plugin
Cài đặt plugin và hoàn thành việc nhúng Google Tag Manager vào website của bạn

Bước 3: Bắt đầu thêm các dịch vụ bên ngoài bạn muốn (SaaS)

Thêm Tag mới
Tạo Tag mới. Mỗi tag tương ứng với mỗi dịch vụ bên ngoài
Đặt tên Tag và bắt đầu tạo
Đặt tên Tag và bắt đầu tạo
Chọn dịch vụ muốn chèn
Chọn dịch vụ muốn chèn. Custom HTML dành cho chèn Javascript khác không có trong danh sách lựa chọn.
Nh1ung Google Analytics
Ví dụ: Chèn Google Analytics thông qua Google Tag Manager
Xác nhận thay đổi và hoàn tất
Xác nhận thay đổi và hoàn tất. Bạn đã chèn xong!