Hướng dẫn thiết lập DNS (Cloudflare)

Đòi hỏi:

  1. Tài khoản Cloudflare (Bạn có thể đăng ký mới tại đây)
  2. Bạn đã có Domain (Nếu chưa bạn tham khảo lại bước 1)

Bước 1. Thêm website của bạn (thêm domain) vào tài khoản Cloudflare

Thêm site vào tài khoản Cloudflare
Thêm site vào tài khoản Cloudflare
Đăng ký Domain Cloudflare
Thêm tên miền của bạn vào (không có https://)
Chọn gói free Cloudflare
Chọn gói miễn phí
Cloudflare Namesever
Nameserver của Cloudflare mà bạn cần thay đổi ở Nhà cung cấp tên miền

Bước 2. Thay đổi Nameserver tài khoản tên miền của bạn (Ví dụ Namesilo)

Nameserver Namesilo
Vào mục thay đổi NameServer trong Namesilo
thêm NamerServer vào
Copy và Paste NameServer của Cloudflare. Sau đó bấm nút Submit để hoàn thành

Bạn có thể chờ vài phút để Cloudflare có thể hoàn thành quá trình kiểm tra NameServer đã hoàn thành hay chưa.

Bước 3. Quản lý DNS

Chọn DNS tab trong Cloudflare
Chọn DNS Tab sau khi đăng nhập Cloudflare
Thay đổi IP
Tắt biểu tượng đám mây màu cam và thay đổi địa chỉ IP bạn được cung cấp bởi nhà cung cấp host của bạn