Hướng dẫn cài đặt theme căn bản

Theme mặc định WordPress

Mặc định WordPress sẽ cài theme Twenty Nineteen hay (Twenty Seventeen) khi bạn mới cài đặt WordPress

Theme mặc định WordPress
Theme mặc định Twenty Nineteen WordPress 5.0.2

Cách thêm theme mới

Có 2 cách để thêm theme mới

  1. Thêm trong WordPress Dashboard
  2. Thêm bằng cách upload plugin download bên ngoài
Thêm theme bên trong WordPress Dashboard
Cách 1: Vào “Add New” và gõ thanh tìm kiếm để chọn Theme
Thêm theme bên ngoài WordPress
Cách 2: Bấm nút “Upload” > chọn “Choose File” để tải file theme (ở dạng Zip) lên

Child theme và Parent theme

Chú ý rằng một số theme sẽ có Child theme và parent theme.

Parent theme: là theme nền tảng để child theme dựa vào đó để hoạt động

Child theme: là theme con được tuỳ biến và chạy trên Parent theme

Vì vậy, bạn cần phải cài đặt cả Parent theme lẫn child theme để website hoạt động. Khi đó, bạn “Kích hoạt” Child theme và bắt đầu tuỳ biến theme.

Ví dụ: Genesis Theme, bạn cần phải cài parent theme là Genesis Framework, sau đó bạn cần cài thêm và kích hoạt Child theme như Foodie Pro Theme.