Hướng dẫn xác thực website

Bước 1: Đăng nhập tài khoản Google

Bấm vào đây để đăng nhập (hay đăng ký tài khoản Google nếu bạn chưa có)

Bước 2: Xác nhận quyền sở hữu website

Chú ý: Nếu website của bạn có https thì cần phải thêm vào

Thêm địa chỉ website
Thêm địa chỉ Website của bạn (bao gồm cả https://)
5 cách xác nhận tài khoản
Có 5 cách để xác nhận quyền sở hữu Website của bạn

Cách dễ nhất là bạn xác nhận bằng HTML Tag

Copy thẻ meta
Xác nhận bằng HTML tag, Copy đoạn mã thẻ thẻ Meta
Paste vào Yoast SEO
Paste đoạn mã vào Yoast SEO và bấm “Save Change”
Quay về bấm xác nhận
Quay về Google Search Console để bấm xác nhận

Xong phần xác nhận sở hữu Website