Cách chèn công cụ Search vào Astra

Có một số cách để chèn công cụ search vào Blog với Astra

Cách 1: Dùng Shortcode

Có 4 loại Search Tool Shortcode trong Astra Pro

Astra Search Tool
Astra Search Shortcode

1. The Slide search – Search dạng trượt

[ astra_search] – Trượt về bên trái

[ astra_search direction=”right”] – Trượt về bên phải

2. The Full-screen search – Toàn màn hình

[ astra_search style=”full-screen”]

3. The Header cover search

[ astra_search style=”cover”]

4. The Search box

[ astra_search style=”inline”]

Chú ý: Bạn cần bỏ khoảng cách sau khung shortcode bởi vì tôi tránh tự động render WordPress 5.1

Bạn có thể chèn Shortcode bất cứ đâu bạn muốn kể cả sidebar hay menu.

Cách 2: Dùng Customize

Search tool customize
Customizing > Layout >Primary Header