Cách import Astra Site mẫu

Astra đã thiết kế sẵn một số website mẫu để bạn có thể tạo website siêu nhanh trong 5 phút.

  1. Cài đặt và kích hoạt plugin Astra Starter Site
  2. Vào Appearance > Astra Sites
  3. Chọn Pre-made sites mà bạn thích và phù hợp với niche của bạn
  4. Bấm nút Import Site
  5. Chờ khoảng 5 phút để Astra import
  6. Xong, thoát ra thưởng thức
Astra Stater Site
Chọn Pre-made sites mà bạn thích và phù hợp với niche của bạn

Astra hiện tại chỉ hỗ trợ 4 Page Builder phổ biến là Elementor, Beaver Builder, Brizy và Gutenberg.

import site
Bấm nút Import Site và ngồi chờ

Lưu ý: Hãy backup lại website khi import site mẫu. Khi Astra import site nghĩa là Astra sẽ tự động thêm bài posts, page, hình ảnh, additional CSS, Widget,… vào wordpress của bạn. Nếu bạn không hài lòng với Site đã import bạn phải xoá tất cả để import site mẫu khác chứ không được import thêm lần nữa. Bạn có thể dùng WP reset (nếu bạn mới tạo website) hoặc phục hồi lại backup website của bạn.

Nếu bạn thấy một số Site mẫu có dán nhãn Agency nghĩa là bạn cần mua gói Agency của Astra để sử dụng.