Hướng dẫn thêm Font vào Astra Theme

Mặc định Astra tích hợp sẵn System Font Google Font.

System Font bao gồm:

  1. Helvetica
  2. Verdana
  3. Arial
  4. Times
  5. Geogia
  6. Courier

Và Google Font quá phổ biến với mọi theme.

Nếu bạn dùng Default System Font thay vì dùng Google Font, website bạn sẽ có tốc độ load nhanh hơn bởi vì Website tự động render theo font của hệ thống sử dụng thay vì mất thời gian kết nối với server Google.

Tuy nhiên, bạn có những Font yêu thích đã mua và bạn muốn sử dụng chúng cho website của bạn. Không vấn đề gì, bạn hoàn toàn có thể thêm vào website bằng cách như sau

Bước 1: Cài đặt plugin Custom Font hoặc Custom Typekit Font (dành cho chủ tài khoản Adobe CC)

Vào trong Plugin > Add New > Tìm kiếm Custom Font > Cài đặt và Kích hoạt

Custom font Astra
Custom Font
typekit custom font
Custom Typekit Font

Lưu ý: chỉ cài 1 trong 2 plugin phù hợp với bạn.

Bước 2: Upload font trên máy của bạn với plugin Custom Font

Vào Appearance > Custom Font > Upload font trên máy tính của bạn > Đặt tên font và Save

custom font dashboard
Upload font với đuôi file tương ứng (ttf, wolf,…)
custom font selection
Lựa chọn sử dụng Font như bình thường sau khi upload thành công

Nếu font có nhiều Style và Font Weight bạn phải upload riêng từng font riêng lẻ.