Hướng dẫn tạo Sidebar Rule

Nếu bạn muốn tạo sidebar riêng biệt chỉ hiển thị ở các bài viết thuộc category hay tag nào đó, bạn sẽ cần tới Sidebar Rule.

Bước 1: Cài đặt plugin Lightweight Sidebar Manager

Light Weight Sidebar
Cài đặt plugin Lightweight Sidebar Manager

Bước 2: Tạo Sidebar “Mới”

Sidebar manager
Vào Sidebar trong Appearance
Astra Sidebar
Lightweight Sidebar Manager “Add New”

Sidebar mới được quy định chỉ hiển thị trong Astra Category như hình trên.

Bước 3: Chèn Widget vào Sidebar như Primary Sidebar

Thêm sidebar như bình thường
Thêm widget vào Sidebar như bình thường