Hướng dẫn tạo Footer cho Blog với Astra

Footer Widget

Phần Footer của Blog được chia làm 2 phần Footer WidgetFooter Bar

1. Footer Widget

Theme Astra Free có lựa chọn cho bạn tạo Layout với 4 cột đều nhau. Sau khi bạn bật tính năng Footer Widget, bạn sẽ thêm nội dung vào cột bằng Widget dựa theo nhu cầu của bạn.

Bạn cần biết một chút kỹ thuật về Widget để thực hiện bước này.

Footer Widget Astra
Tuỳ chỉnh Footer Widget trong Customize
Footer widget area
Widget đã được thêm vào trong Customize

Để được như hình trên bạn cần một số Widget sau:

  1. Text Widget hay HTML Widget
  2. Image Widget
  3. Menu Widget
  4. Icon List Widget (Bạn cần cài đặt thêm Plugin Astra Widget)
Widget trong Footer
Bạn cũng có thể thêm Widget cho phần Footer bằng Widget Module khi đã thuần thục

Bạn cũng có thể tuỳ chỉnh màu sắc, Font cho Footer trong Customize.

2. Footer Bar

Phần Footer Bar thì đơn giản hơn với các thông tin như bản quyền, theme, năm,… và có thể chia làm 2 cột hay 1 cột tuỳ thích.

Footer Bar
Footer Bar trong Customize

Chú ý: Current yearSite title là shortcode mặc định của Astra theme, bạn không thể tuỳ chỉnh. Bạn có thể xoá tất cả và điền thông tin của bạn.