Ngăn công cụ Search tìm thấy page hoặc post không mong muốn

Bất cứ website nào cũng có một số trang bạn không muốn người dùng tìm kiếm bằng công cụ tìm kiếm của Website. Có một số cách để giấu những trang đó và không cho người dùng tìm bằng công cụ tìm kiếm. Ví dụ như trang “cám ơn”, trang “sự kiện”, trang “giảm giá”,…

Search tool
Công cụ tìm kiếm mặc định trên WordPress website

Cách 1: Thay thế công cụ tìm kiếm mặc định bằng công cụ tìm kiếm khác

Bạn có thể dùng plugin search để thay thế như Algolia Search Plugin

  1. Tạo tài khoản Algolia Search
  2. Download và kích hoạt Plugin Algolia Search
  3. Nhập API từ tài khoản vào plugin để kết nối
  4. Tuỳ chỉnh thay thế công cụ tìm kiếm mặc định
  5. Index toàn bộ Post hay Page bạn muốn hiển thị cho người dùng
dien api cho agolia search
Điền API từ tài khoản Algolia miễn phí

Cách này có hạn chế là bạn không thể ẩn một số trang nhất định mà chỉ có thể ẩn toàn bộ Post hoặc Page.

Một số bạn dùng Google search thay thế để SEO trang tốt hơn như một mẹo. Cá nhân tôi không thích cách này vì trick người dùng.

Cách 2: Dùng Plugin Unlist Posts & Pages

  1. Cài đặt và kích hoạt plugin Unlist Posts & Pages
  2. Stick vào Page hoặc Post bạn muốn ẩn
  3. Xong
Unlist Page or post
Stick chọn nếu bạn muốn ẩn trang khi người dùng tìm kiếm

Cách này có hạn chế là bạn phải đi đến từng trang một để ẩn. Nhưng tuyệt vời nếu bạn muốn ẩn một vài trang trên website.