Site Header là gì?

Site header hay còn gọi là website header. Đây là nơi chứa logo và menu điều hướng cho toàn bộ website của bạn. Page header rất quan trọng vì

  • Giúp nhận diện thương hiệu của bạn
  • Giúp người đọc có thể tìm đến các bài viết của bạn dễ dàng
  • Cung cấp các thông tin cần thiết mà người đọc cần
  • Liên kết link các khuyến mãi hay trang bạn muốn người đọc tìm đến
Site header
Ví dụ: Site header của Astra