1. Home
  2. Docs
  3. Shortpixel
  4. Cách ngăn Shortpixel CDN Lazyload Logo của bạn

Cách ngăn Shortpixel CDN Lazyload Logo của bạn

Shortpxiel sẽ có thể Lazyload Logo của bạn gây ra các hiện tượng nháy và flow khó chịu ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của người dùng.

Cách thực hiện khá đơn giản bạn chỉ cần Copy đoạn PHP code này vào theme fuction.php

add_filter('autoptimize_filter_imgopt_noptimize','imgopt_excl');
function imgopt_excl() {
return 'name file của ảnh';
}

Thay name file của ảnh với tên file name của ảnh bạn đã upload lên WordPress.

Tuy nhiên cách đơn giản hơn là bạn hãy dùng plugin Code Snipet

Bạn tạo mới Snippet và dán code trên vào.

Dung Code Snippet De Ngan Shortpixel Lazyload Logo

Cách tìm tên file ảnh logo?

Bạn vào Media > Library > Chọn file Logo của bạn > Phần cuối cùng của File URL sau dấu /

Tim Ten File Anh Logo
Tags
Bài viết có hữu ích với bạn? 1 Không

Tôi có thể giúp bạn?