1. Home
  2. Docs
  3. Shortpixel
  4. Hướng dẫn dùng Shortpixel cho Shopify

Hướng dẫn dùng Shortpixel cho Shopify

Shortpixel App cho Shopify hiện vẫn còn trong giai đoạn chờ duyệt nhưng bạn vẫn có thể cài đặt bằng cách vào trang Shortpixel Shopify Installation.

Shortpixel Installation Shopify
Shortpixel Shopify Installation
Shortpixel Shopify
Thêm Shortpixel API của bạn vào
Shortpixel Stast Shopify
Kiểm tra credit của bạn tại Apps Shortpixel Dashboard

Tags
Bài viết có hữu ích với bạn? Không

Tôi có thể giúp bạn?