1. Home
  2. Docs
  3. Shortpixel
  4. Cách dễ dàng để sử dụng định dạng ảnh WebP cho website của bạn?

Cách dễ dàng để sử dụng định dạng ảnh WebP cho website của bạn?

Shortpixel tạo tự động tạo thêm một định dạng ảnh WebP thumbnail “miễn phí” cho ảnh của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể dùng định dạng WebP nếu server bạn không hỗ trợ (do bạn chưa cài đặt).

Chú Ý: Định dạng ảnh WebP tạm thời vẫn chưa được hỗ trợ bởi trình duyệt Safari của “trái táo” Apple trên máy tính Mac hay Iphone, Ipad. Bạn tham khảo nguồn bên dưới.

Webp Support
WebP hiện đang hỗ trợ các trình duyệt như trên (Nguồn: https://caniuse.com)

Bạn có thể dùng một số cách sau đây để “kích hoạt” sử dụng ảnh định dạng webP:

Dùng cache plugin – Cache Enabler

Webp Trong Cache Enabler
Tích chọn ô webP trong Cache Enabler

Tuy nhiên tôi biết nhiều bạn sẽ không dùng plugin này vì có thể đang dùng WP Rocket hay Hosting Cache.

Dùng Cache Plugin – Litespeed Cache

Nếu bạn đang dùng OpenLiteSpeed web server thay vì Apche hay Nginx server thì bạn có thể bật webP trong server-side plugin Litespeed Cache như hình bên dưới:

Litespeed Cache Plugin
Cấu hình weP trong Litespeed Cache plugin

Dùng Shortpixel Image Optimizer Plugin

Bạn vào thẻ Advanced của Shortpixel để cấu hình như sau:

Cach Dung Webp Tren Shortpixel
Bạn có thể dùng .htaccess hoặc chuyển ảnh sang <Picture> tag để dùng webP

Bạn chọn 1 trong 2 cách trên. Nếu web server bạn đang là Nginx server thì bạn không thể dùng được cách .htaccess.

Dùng Shortpixel CDN

Nếu bạn dùng Shortpixel bằng Autoptimize Plugin thì bạn cấu hình như sau

Bat Webp Trong Autoptimize
Autoptimize Setting

Nếu bạn dùng Shortpixel bằng Shortpixel Adaptive Plugin thì bạn cấu hình như sau

Webp Trong Shortpixel Adaptive
Shortpixel Adaptive Setting
Tags
Bài viết có hữu ích với bạn? Không 1

Tôi có thể giúp bạn?