phan mem quan ly cong viec

Top 4 phần mềm quản lý công việc (SaaS) FREE cho Blogger

Không thể phủ nhận ghi chép truyền thống (giấy và bút) luôn tạo cảm hứng cho rất nhiều blogger chuyên nghiệp và được họ sử dụng rất thành công cho việc viết blog của họ. Tuy nhiên, những phần mềm SaaS đây của tôi không nhầm thay thế ghi chép truyền thống mà là bổ sung thêm những thiếu sót mà cách ghi chép truyền thống không thể mang lại.