Trải qua quá trình làm việc, tôi đã chọn lọc được những công cụ online và offline giúp mình có thể tăng năng suất công việc và giải quyết nhiều vấn đề trong quá trình xây dựng website.