Groundhogg: Gửi mail hàng loạt miễn phí không giới hạn

Groundhogg cho phép bạn gửi mail hàng loạt MIỄN PHÍ không giới hạn trên nền tảng Wordpress và SMTP của bạn. Một ứng cử viên năng ký thay thế Mailchimp.